Oprava Emerichovy studny je dokončena

V září byla dokončena obnova Emerichovy studánky a čerpací stanice, ze které byla čerpána voda na vrchol Čerchov. Jedná se o technické stavby z počátku minulého století, které jsou novým turistickým cílem nabízejícím též posezení. Doplněno bylo ve spolupráci s KČT též turistické značení. Celková náklady na tuto obnovu činily 323.880 Kč a částečně byly hrazeny finančními prostředky poskytnutými Plzeňským krajem ve výši 70.000 Kč v rámci dotačního titulu Podpora turistických stezek a venkovních cílů.