Prodej dříví

Prodej

Palivového dříví

Naše společnost každoročně uvádí na trh cca 28 000 m3 dříví. Uvedená suma nepřevyšuje množství dřevní hmoty, která doroste za jeden rok v našich lesích. Zásoba dříví v námi obhospodařovaných lesích stále narůstá a je zabezpečeno právě ono trvale udržitelné hospodaření. Celoročně nabízíme prodej listnatého nebo jehličnatého palivového dříví kráceného na dvou nebo čtyřmetrové výřezy, jež dovážíme na místo určení. Informace o cenách palivového dříví v přiložených materiálech nebo na našich facebookových stránkách.


Prodej dříví pro další průmyslové zpracování je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů s odběrateli a cenové politiky Domažlických městský lesů spol. s r. o

Radek Fořt