Útulna Zelenov

Útulna Zelenov

Útulna Zelenov se nachází v Přírodním parku Zelenov na břehu stejnojmenného rybníka. Je určena pro veřejnost a slouží v případě obsazené Útulny Strakov jako úkryt před nepříznivým počasím, k nouzovému přenocování, či jako místo k odpočinku. V útulně najdete lavičky, stůl a zastřešenou terasu.

Žádáme Vás, abyste se v útulně chovali ohleduplně a zodpovědně a dodržovali následující pravidla:

  • v útulně platí zákaz kouření, manipulace s omamnými látkami a manipulace s otevřeným ohněm,
  • rozdělávat oheň lze pouze na místě k tomu určeném,
  • je zakázáno volné pobíhání psů,
  • při odchodu ukliďte a veškeré své odpadky odneste,
  • neprovádějte v útulně žádné změny, nepřemisťujte nábytek ani jiné předměty, neprovádějte opravy apod., každý odpovídá za případné škody způsobené jeho zaviněním na našem majetku a je povinen tyto škody uhradit,
  • za úrazy a za poškození nebo odcizení vašeho majetku neodpovídáme.

 Útulnu není potřeba předem rezervovat.