Útulna Strakov

Útulna Strakov

Útulnu Strakov naleznete v Přírodním parku Zelenov na břehu rybníka Strakov. Slouží jako úkryt před nepříznivým počasím, k nouzovému nocování, či jako místo k odpočinku. Útulna se předem nezamlouvá.

Útulna je vybavena lavičkami, stolem, patrem k přenocování a ohništěm a suchým WC v blízkosti útulny.

Pro bezproblémové užívání Vás žádáme o následující:

  • v útulně platí zákaz kouření, manipulace s omamnými látkami a manipulace s otevřeným ohněm,
  • prosíme, při odchodu po sobě ukliďte a veškeré své věci si odneste
  • každý zodpovídá za škody způsobené jeho zaviněním na našem majetku a je povinen tyto škody uhradit

Těšíme se na Vaši návštěvu!