Prosba zvěře

Vážení příznivci lesa,
nastává čas, kdy lesní zvěř začíná klást svá mláďata. Proto se na Vás obracíme s prosbou o dodržování klidu a pravidel slušného chování při pobytu v naší krásné přírodě. Jedná se zejména o volné pobíhání psů, které může mít za následek stržení zvěře, nebo může způsobit potrat u gravidních samic.
Často slýcháme věty typu: „ale náš miláček je stejně nedožene“, či „on jim nic neudělá, on si chce s nimi jenom hrát“. Bohužel, zvěř je zvěř, je plachá a o tyto „hry“ nestojí. Měli bychom se všichni zamyslet a dopřát zvěři v tento čas tolik potřebný klid. Dobře si promýšlejme, kde si své miláčky můžeme dovolit pustit bez vodítka. Nehrozí totiž úraz jen lesní zvěři, ale i našim čtyřnohým chlupáčům. I bachyně mají nyní selátka a v případě jejich ohrožení bachyně mláďata brání útokem.
Věřte, není to hezký pocit vyjímat ještě nenarozená mláďata z těl stržených matek, dívat se na ještě živou zvěř, kterou trhá pes, či přihlížet útoku bachyně na pejska a nemoci nic udělat.
Snažme se tedy společně předejít zbytečným úrazům a trápením.
Všem děkujeme Lesu a Myslivosti Zdar!