Myslivost

Myslivost

Prodej zvěřiny

Není Vám jedno, co jíte? Chcete kvalitní „kus masa,“ ale rádi byste věděli, odkud maso pochází? Tím pádem jste na našich stránkách správně!

Naše zvěřina je z ulovené zvěře, která žila ve volné honitbě v našich čerchovských lesích, což zabezpečuje její vysokou kvalitu. Je nedoceněnou přírodní surovinou, která je velmi chutná, ale i zdravá a dietní. Logo zaručuje původ z našich lesů.

Dostupnost zvěřiny je závislá na dobách lovu jednotlivých druhů zvěře. Ulovenou zvěř Vám prodáme pouze v celých kusech – vyvrženou (zbavenou vnitřností), nestaženou a nerozporcovanou.

Zvěřinu objednávejte na níže uvedeném telefonním čísle nebo emailu.

Poplatkový lov

Poplatkový lov probíhá v honitbě Domažlice formou čekané nebo šoulačkou s loveckým doprovodem.

Nabízíme poplatkové lovy na:

  • ZVĚŘ DAŇČÍ
  • ZVĚŘ JELENÍ
  • ZVĚŘ SRNČÍ

Máte-li zájem o poplatkový lov, kontaktujte níže uvedené tel. číslo či email.

Po úspěšném lovu trofejové zvěře se trofej hodnotí dle platné metody CIC. Hodnotícími členy jsou vždy pověření zaměstnanci Domažlických městských lesů. Bodová hodnota trofeje CIC je zjišťována v čerstvém stavu ihned po ulovení zvěře a slouží výhradně pro určení ceny odlovu dle ceníku naší společnosti. Nemusí se proto shodovat s hodnotou předepsanou po vyschnutí trofeje. Výše poplatků za odstřel se řídí dle platného bodového ohodnocení.

Honitba Domažlice

Honitba Domažlice zaujímá 3706 ha. Jedná se převážně o lesní honitbu v nadmořských výškách od 450 m n. m. do 1042 m n. m. V honitbě je normována zvěř jelení, daňčí, srnčí a zvěř černá. Z nenormovaných druhů zvěře se zde nejčastěji vyskytuje jelen sika a méně často mufloní zvěř.

Na rybnících a vodních plochách převládá kachna divoká, polák chocholačka, ale i orel mořský. Z ostatních druhů zvěře stojí za zmínku sluka lesní, jeřábek lesní a reintrodukcí podporovaný tetřev hlušec. Skalnatější oblasti při hranicích s Německem obývá rys ostrovid.

Z důvodu zvýšení biodiverzity a kvality zvěře obhospodařujeme myslivecká políčka spolu se sady plodonosných a ovocných dřevin.