SUBMENU

Prodej dříví

Detail [»]

Od května 2019 jsme opět snížili ceny palivového dříví!!!

Odpadové dříví z manipulace........230,- Kč/prm
Palivo budníky................................345,- Kč/prm
Palivo jehličnaté.............................460,- Kč/prm

prm=prostorový metr
ceny jsou již včetně DPH!

 

Naše společnost každoročně uvádí na trh cca 28 000 m3 dříví. Uvedená suma nepřevyšuje množství dřevní hmoty, která doroste za jeden rok v našich lesích. Zásoba dříví v námi obhospodařovaných lesích stále narůstá a je zabezpečeno právě ono trvale udržitelné hospodaření. Celoročně nabízíme prodej listnatého nebo jehličnatého palivového dříví kráceného na dvou nebo čtyřmetrové výřezy, jež dovážíme na místo určení. Informace o cenách palivového dříví v přiložených materiálech nebo na našich facebookových stránkách [»].

Prodej dříví pro další průmyslové zpracování je zajišťován na základě dlouhodobých vztahů s odběrateli a cenové politiky Domažlických městský lesů spol. s r. o

 

Kontakt: Radek Fořt + 420 602 249 341, info@domazlicke-lesy.cz

  

Detail [»]
-

 

 Poloha expedičního skladu - Česká Kubice