Certifikace

Již od roku 2007 jsou lesy v naší správě oceňovány certifikátem PEFC, který je důkazem toho, že v lesích je zajištěno takzvané trvale udržitelné hospodaření. Tímto certifikátem je zaručeno, že k využívání lesů dochází takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa, zůstanou trvale zabezpečeny pro budoucí generace.