Nabídka exkurzí v lesích města Domažlice

Pojďte se s námi podívat po krásách lesů města Domažlice. A na co se můžete těšit? Společně navštívíme například nejvyšší vrchol Českého lesa – Čerchov, zapomenutou sklářskou vesnici Fuchsovu Huť, projdeme se po malebné dubové aleji a uvidíme památný smrk u bývalé hájovny. Mimo to se dozvíte zajímavosti nejen o lese a zvěři, ale i o bohaté historii našeho území.